Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Grabiszyńskiej


-zakres: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowej SN, budowa stacji kontenerowej wnętrzowej na poziomie-1, budowa zasilania rezerwowego kablem nN 150 mb


-miejsce wykonania: Wrocław
-wartość inwestycji: 212’060,00 zł brutto