Stacje transformatorowe


Budujemy, remontujemy, modernizujemy i stawiamy stacje transformatorowe oraz rozdzielnice SN i nN. Wyposażamy pomieszczenia stacji transformatorowych oraz rozdzielnic w niezbędny sprzęt i aparaturę. Przygotowujemy pomieszczenia stacji transformatorowych indywidualnie dopasowane do zamierzenia inwestycyjnego i oczekiwań naszych klientów, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz najwyższą starannością. Wymieniamy transformatory i zasilamy w energię stacje transformatorowe. Prowadzimy rozruch oraz badania i przeglądy stacji transformatorowych. Posiadamy szerokie zaplecze sprzętowe niezbędne przy budowie i modernizacji stacji transformatorowych. Działamy na terenie całej Polski.

 

Słup elektryczny


Stacja transformatorowa

 

Zajmujemy się:

 • stacjami transformatorowymi kontenerowymi,
 • stacjami transformatorowymi wnętrzowymi,
 • stacjami transformatorowymi słupowymi (napowietrznymi),
 • budową i remontami stacji transformatorowych średniego napięcia SN,
 • rozdzielnicami średniego napięcia SN,
 • rozdzielnicami niskiego napięcia nN,
 • szafami kablowymi,
 • szafami kablowo-rozdzielczymi,
 • złączami pomiarowymi wolnostojącymi,
 • szafkami pomiarowymi,
 • obudowami rozdzielnic,
 • rozdzielnicami budowlanymi (RBTKI),
 • aparaturą rozdzielczą, pomiarową,
 • opaskami, fundamentami dla stacji transformatorowych,
 • stolarką drzwiową i okienną dla stacji transformatorowych i rozdzielnic Sn i nN,
 • orynnowaniem stacji transformatorowych,
 • instalacjami elektrycznymi i uziemiającymi dla stacji transformatorowych oraz rozdzielnic SN i nN,
 • transformatorami SN i nN,
 • transformatorami suchymi,
 • transformatorami olejowymi,
 • wyposażeniem BHP i PPOŻ dla stacji transformatorowych i rozdzielnic SN i nN,
 • układami pomiarowymi,
 • pomiarami i przeglądami stacji transformatorowych, transformatorów, rozdzielnic SN i nN oraz urządzeń elektroenergetycznych,
 • agregatami prądotwórczymi oraz układem SZR.

 


Budowa instalacji i sieci elektrycznych – Jamp, Wrocław