Projektujemy, budujemy, oraz modernizujemy instalacje elektroenergetyczne!


Projektowanie urządzeń, sieci elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych, oświetlenia drogowego

Firma Jamp realizuje zadania kompleksowo, począwszy od koncepcji i projektu. Znajdziemy najlepsze rozwiązanie, przeprowadzimy wszelkie uzgodnienia, oraz przeprocedujemy sprawy formalno-prawne z jednostkami władającymi, oraz urzędami. Służymy wsparciem na każdym etapie realizacji projektu. Uzyskamy ostateczne decyzje do realizacji inwestycji. Nasze projekty obejmują, niskie, średnie, oraz wysokie napięcia. Indywidualne podejście do klienta gwarantuje profesjonalizm dla usług projektowych.

 

Budowa linii kablowych WN, SN, nN , oraz budowa linii napowietrznych WN, SN, nN

Spółka elektroenergetyczna świadczy prace w zakresie układania linii kablowych w ziemi, oraz linii biegnących nad ziemią tzw. linii napowietrznych. Pracujemy na wszystkich napięciach. Wytyczymy oraz przygotujemy całą trasę kablową zgodnie ze sztuką budowlaną. Przygotujemy wykop, wyprowadzimy i wprowadzimy kable do odpowiednich urządzeń. Zarobimy mufy oraz głowice kablowe. Wykonamy pomiary powykonawczo. Przeprowadzimy kompleksowo inwestycję zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelkimi normami. Posiadamy własne zaplecze projektowe, techniczne, sprzętowe oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie.


 

Budowa stacji transformatorowych oraz złączy kablowych średniego napięcia (ZKSN) i rozdzielnic elektrycznych

Przedsiębiorstwo zaprojektuje, wybuduje, oraz wyremontuje złącza kablowe średniego napięcia. Projektujemy także stacje transformatorowe: kontenerowe, wnętrzowe, oraz słupowe (tzw. napowietrzne).
Współpracujemy z wiodącymi producentami z branży. Dobierzemy i zamontujemy najlepsze urządzenia dostępne na rynku. Wykonamy wszelkie niezbędne prace związane z budową stacji transformatorowych. Wykonamy rozruch oraz odbiory, przeprowadzimy także oględziny i pomiary stacji transformatorowych oraz złącz kablowych średniego napięcia każdego typu.

 

Kolizje elektroenergetyczne

Przebudujemy kolidujące urządzenia elektroenergetyczne, słupy, linie kablowe, linie napowietrzne, złącza kablowe oraz pozostałe związane z szeroko pojętą branżą elektryczną. Znajdziemy optymalne rozwiązanie i doradzimy co zrobić aby osiągnąć założony cel. „Uwolnimy” działki pod budowę nowych obiektów.

 

Badania i pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych

Świadczymy kompleksowe usługi pomiarowe zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
Lokalizujemy przebieg tras kablowych oraz rurociągów. Przeprowadzimy przeglądy okresowe stacji transformatorowych i rozdzielnic nN, oraz innych urządzeń elektroenergetycznych i elektrycznych.

 

Budowa instalacji i sieci elektrycznych – Jamp, Wrocław

Stacja transformatorowa

Stacje transformatorowe, rozdzielnice, złącza kablowe

Mężczyzna z przewodem

Linie elektroenergetyczne WN,SN, nN

Latarnia uliczna

Oświetlenie

Dłoń i przewody

Pomiary i serwis