Linie elektroenergetyczne WN, SN i nN


Firma Jamp zajmuję się kompleksową budową, modernizacją oraz przebudową linii kablowych i napowietrznych dla wszystkich napięć – WN, SN oraz nN. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą działu wykonawstwa. Mamy własnych kierowników prac elektroenergetycznych z uprawnieniami. Posiadamy uprawnienia dla prac wykonywanych pod napięciem. Posiadamy uprawnienia budowlane oraz SEP, a także uprawnienia w branży drogowej.
Dbamy o jakość i rzetelność naszych usług w zakresie szeroko pojętej branży elektroenergetycznej. Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie usuwania kolizji instalacji elektroenergetycznych oraz elektrycznych, spełniając wymagania zarówno ze strony przepisów, jak i potrzeb użytkowników. Uwalniamy działki i drogi tak, aby można było zapewnić zamierzenie inwestycyjne. Usuwamy kolizje oraz uzgadniamy wszelkie kwestie związane z przebudowami elektroenergetycznymi.

 

Mężczyzna na słupie


Dwaj pracownicy na tle zachodu słońca

 

 

Do naszych zadań należy:

 • budowa linii kablowych wysokiego napięcia WN,
 • budowa linii kablowych średniego napięcia SN,
 • budowa linii kablowych niskiego napięcia nN,
 • budowa linii napowietrznych wysokiego napięcia WN,
 • budowa linii napowietrznych średniego napięcia SN,
 • budowa linii napowietrznych niskiego napięcia nN,
 • budowa przyłączy,
 • budowa zasilania nowych obiektów usługowych, przemysłowych, produkcyjnych, firm oraz domów,
 • budowa zasilania dla farm fotowoltaicznych,
 • budowa stacji transformatorowych dla farm fotowoltaicznych,
 • wewnętrzne linie zasilające WLZ,
 • budowa zasilania rezerwowego,
 • zasilanie placu budowy,
 • zasilanie rozdzielnic elektrycznych,
 • zasilanie stacji transformatorowych,
 • zasilanie złącz kablowych średniego napięcia,
 • zasilanie złącz kablowych niskiego napięcia,
 • złącza pomiarowe,
 • szafy kablowe,
 • instalacje siłowe, szynoprzewody,
 • instalacje uziemiające,
 • instalacje odgromowe,
 • budowa słupów wysokiego napięcia,
 • budowa słupów średniego napięcia,
 • budowa słupów niskiego napięcia,
 • budowa słupów oświetleniowych,
 • kable i przewody,
 • budowa złącz kablowych średniego napięcia,
 • budowa złącz kablowych niskiego napięcia,
 • zarobienie głowic kablowych Wn, SN, nN,
 • montaż izolatorów,
 • układanie kabli oraz przewodów,
 • budowa tras z koryt kablowych,
 • budowa kanałów kablowych,
 • kanalizacja teletechniczna,
 • kanalizacja kablowa elektroenergetyczna,
 • przygotowanie tras kablowych,
 • obsługa geodezyjna,
 • odbiór inwestycji,
 • budowa nawierzchni drogowych (dróg i parkingów): kostka betonowa, płyty ażurowe, asfalt oraz wiele innych.

 


Budowa instalacji i sieci elektrycznych – Jamp, Wrocław