Projektowanie instalacji elektrycznych


Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania instalacji elektrycznych. Oferujemy usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej we wszystkich etapach opracowania. Przygotowujemy projekty budowlane i wykonawcze oraz projekty powykonawcze. Spełniamy potrzeby oraz wymagania użytkowników instalacji z zaangażowaniem profesjonalnych projektantów posiadających uprawnienia w tej dziedzinie. Nasze projekty realizujemy w oparciu o wymagania elektryczne, normy, oraz standardy wynikające z zapotrzebowania klientów. Inwentaryzujemy istniejące instalacje elektroenergetyczne, oraz instalacje elektryczne. Przeprowadzamy aktualizacje istniejących, nie aktualnych opracowań projektowych. Przygotowujemy instrukcje współpracy ruchowej do zakładów energetycznych. Opracowujemy instrukcje dla prac przy wysokim napięciu, średnim napięciu, oraz niskim napięciu. Współpracujemy z zakładami energetycznymi, generalnymi wykonawcami, deweloperami, biurami architektonicznymi, architektami, przemysłem, usługami, klientami indywidualnymi, jednostkami samorządowymi, urzędami, oraz wieloma instytucjami publicznymi i prywatnymi.

 

Tablet


Dwie kobiety w niebieskich kaskach

 

PROJEKTOWANIE: INSTALCJE ELEKTROENERGETYCZNE / INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 • linie kablowe WN, SN, nN (zasilanie i przebudowa)
 • linie napowietrzne SN, nN (zasilanie i przebudowa)
 • zasilanie obiektów usługowych, produkcyjnych, mieszkaniowych, instytucji publicznych, urzędów, oraz wielu innych
 • przyłącza kablowe WN, SN i nN (zasilanie i przebudowa)
 • przyłącza napowietrzne WN, SN i nN (zasilanie i przebudowa)
 • projektowanie stacji transformatorowych:
 • stacje transformatorowe kontenerowe
 • stacje transformatorowe wnętrzowe
 • stacje transformatorowe słupowe (napowietrzne)
 • Zasilanie placu budowy
 • Zasilanie farm fotowoltaicznych
 • Stacje transformatorowe dla farm fotowoltaicznych
 • studnie kablowe
 • kanały kablowe
 • rury osłonowe, rury dwudzielne
 • słupy wysokiego napięcia WN, słupy średniego napięcia SN, słupy niskiego napięcia nN, słupy oświetleniowe
 • usuwanie kolizji elektroenergetycznych (stacji transformatorowych, złącz kablowych nN, złącz kablowych SN, linii WN, SN, nN, oświetlenie drogowe, oświetlenie zewnętrzne)
 • rozdzielnice średniego napięcia Sn,
 • rozdzielnice niskiego napięcia
 • urządzenia elektroenergetyczne
 • oświetlenie: oświetlenie drogowe, oświetlenie parkingów i placów, oświetlenie zewnętrzne
 • projekt organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni
 • iluminacja obiektów
 • obwody wtórne 15kV
 • zabezpieczenia elektryczne generatorów
 • zabezpieczenia turbozespołówkanalizacja teletechniczna, instalacje teletechniczne, kolizje teletechniczne
 • zabezpieczeń nadprądowe, zabezpieczenia różnicowoprądowe
 • instalacje elektryczne siły i światła
 • agregaty prądotwórcze
 • układ SZR
 • układy drogowych
 • mapy do celów projektowych
 • uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej (ZUDP)
 • Projektowanie dla dystrybutorów energii elektrycznej, obiektów usługowych, produkcyjnych, deweloperów, przemysłu , oraz klientów indywidualnych
 • Projektowanie dla instytucji państwowych
 • Projektowanie dla klienta prywatnego
 • Indywidualne projekty elektroenergetyczne, projekty elektryczne, projekty instalacji elektrycznych, projekty instalacji elektroenergetycznych
 • Projekty Wysokiego Napięcia
 • Projekty Średniego Napięcia
 • Projekty niskiego Napięcia
 • Projektowanie sieci elektroenergetycznych
 • Projektowanie instalacji elektrycznych
 • Wystąpienie o wydanie warunków przyłączeniowych
 • Pomoc w podpisaniu umowy przyłączeniowej, przebudowy sieci
 • Opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego
 • Uzyskanie zgód właścicieli prywatnych działek
 • Uzyskanie decyzji administracyjnych,
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia, artykułu
 • Uzgodnienia z Zakładem Energetycznym, oraz ustanowienie służebności
 • Opracowanie kosztorysów dla branży elektroenergetycznej i elektrycznej
 • Kosztorysy branżowe

Budowa instalacji i sieci elektrycznych – Jamp, Wrocław