Sadownicza (przebudowa odcinka ulicy Sadowniczej)


-zakres: Przebudowa ulicy Sadowniczej we Wrocławiu na odcinku od ulicy Brodnickiej w kierunku wschodnim, m.in. budowa kanalizacji deszczowej, remont oświetlenia drogowego, budowa nawierzchni z kostki betonowej, zieleń drogowa.


-miejsce wykonania:  Wrocław ul. Sadownicza
-wartość inwestycji: 496`361,77 zł brutto