ul. Saperów (przebudowa odcinka ulicy Saperów)


-zakres: Budowa nawierzchni docelowej, miejsc postojowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i renowacją trawników w ulicy Saperów we Wrocławiu


-miejsce wykonania: Wrocław ul. Saperów
-wartość inwestycji: 568`812,00 zł brutto