Outlet Factory (budowy oświetlenia Galerii handlowej FACTORY OUTLET)


-zakres: Przebudowa linii SN i nN dla budowy Centrum Handlowego Factory Outlet wraz z budową oświetlenia terenu parkingów i dróg dojazdowych.


miejsce wykonania: Wrocław ul. Mińska 60B
-wartość inwestycji: 671`785,54 zł brutto