Przebudowa ulicy Strzegomskiej (budowa oświetlenia oraz budowa linii kablowych SN i nN)


- zakres: budowa linii kablowej SN wzdłuż ulicy Strzegomskiej kablem długości 4`950m, budowa linii kablowej nN o długości całkowitej 5`050m, budowa 93 słupów oświetleniowych, budowa 3 złącz kablowych, budowa 1 szafki oświetleniowej.


- miejsce inwestycji: Wrocław
- wartość inwestycji: 1 078 500,00zł