Zasilanie stadionu na EURO 2012


- zakres: budowa linii kablowej SN pomiędzy GPZ obręb Pilczyce a złączem kablowym w granicy działki - zasilanie podstawowe o długości 5’760 mb, budowa linii kablowej SN pomiędzy GPZ obręb Leśnica a złączem kablowym w granicy działki - zasilanie rezerwowe o długości 36’000 mb, budowa linii kablowej SN pomiędzy złączami kablowymi SN- dodatkowy kabel  o długości 1’440 mb, budowa dwóch złącz kablowych SN.


miejsce wykonania: Wrocław