Wykonanie dokumentacji projektowej : Zasilanie w energię elektryczną osiedla Plus park przy ul. Marszowickiej we Wrocławiu . INKOM 2015