Wykonanie projektu zasilania osiedla Nowy Port przy ul. Chałupniczej we Wrocławiu. (Budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i nN  wraz ze złączami nN.) 2014 Inkom