Adaptacja pomieszczeń na Trafo Stacje we Wrocławskim Parku Technologicznym.