Zasilanie budynku Verona przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu