Zasilanie budynku Verona przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu