Wykonawstwo

2014-03-04R. : Zasilanie stadionu na EURO 2012

- zakres: budowa linii kablowej SN pomiędzy GPZ obręb Pilczyce a złączem kablowym w granicy działki - zasilanie podstawowe o długości 5’760 mb, budowa linii kablowej SN pomiędzy GPZ obręb Leśnica a złączem kablowym w granicy działki - zasilanie rezerwowe o długości 36’000 mb, budowa linii kablowej SN pomiędzy złączami kablowymi SN- dodatkowy kabel  o długości 1’440 mb, budowa dwóch złącz kablowych SN.


miejsce wykonania: Wrocław 

2014-03-04R. : Przebudowa ulicy Strzegomskiej (budowa oświetlenia oraz budowa linii kablowych SN i nN)

- zakres: budowa linii kablowej SN wzdłuż ulicy Strzegomskiej kablem długości 4`950m, budowa linii kablowej nN o długości całkowitej 5`050m, budowa 93 słupów oświetleniowych, budowa 3 złącz kablowych, budowa 1 szafki oświetleniowej.


- miejsce inwestycji: Wrocław
- wartość inwestycji: 1 078 500,00zł

2014-03-04R. : Przebudowa ulicy Czekoladowej

zakres: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Czekoladowej we Wrocławiu – na odcinku od ul. Połabian do granicy miasta

- miejsce inwestycji: Wrocław ul. Czekoladowa
- wartość inwestycji: 925`909,91 zł brutto

2014-03-04R. : Dworzec tymczasowy (modernizacja budynku przy ul. Suchej w którym obecnie mieści się dworzec tymczasowy)

-zakres: Kompleksowa modernizacja budynku, w raz z przystosowaniem do roli dworca tymczasowego przy ul. Suchej w konsorcjum z firmą MARAPOL


-miejsce wykonania: Wrocław ul. Sucha
-wartość inwestycji: 610`000 zł brutto

2014-03-04R. : Dworzec Mikołajów (modernizacja budynku przy ul. Stacyjnej, Dworzec Mikołajów)

-zakres: Kompleksowa modernizacja budynku będącego budynkiem dworca Mikołajów w konsorcjum z firmą MARAPOL


-termin i miejsce wykonania: 06.2010r.-02.2011r., Wrocław ul. Stacyjna
-wartość inwestycji: 393’000,00 zł brutto

2014-03-04R. : Parking MPK ul. Słowiańska (budowa parkingu dla aut osobowych z kostki kamiennej przy ul. Słowiańskiej)

-zakres: Remont nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych z kostki granitowej, placu przy ul. Słowiańskiej we Wrocławiu,


miejsce wykonania: Wrocław ul. Słowiańska
-wartość inwestycji: 241`908,61 zł brutto

2014-03-04R. : Budynek thespian dla ING (Zasilanie budynku mieszkalno usługowego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich)

-zakres: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowej SN 1200mb, budowa stacji kontenerowej wnętrzowej na poziomie -1, budowa zasilania rezerwowego kablem nN 150 mb

miejsce wykonania: Wrocław
-wartość inwestycji: 302’600,00 zł brutto

2014-03-04R. : Kompleks budynków Angel Wings (zasilanie kompleksu budynków mieszkalnych ANGEL WINGS przy ulicy Traugutta we Wrocławiu)

-zakres: Budowa linii kablowej SN 20kV z GPZ ul.Wilcza do proj. stacji wnętrzowej w budynku Angel Wings  – długość wiązki w rzucie 1100 mb. Budowa linii kablowej SN 20kV   z GPZ Pułaskiego do proj. stacji wnętrzowej w bud. Angel Wings – długość wiązki w rzucie 974 mb, budowa wnętrzowej stacji transformatorowej.


miejsce wykonania: Wrocław ul. Traugutta, pl. Społeczny
-wartość inwestycji: 1’476’000,00 zł brutto

2014-03-04R. : Outlet Factory (budowy oświetlenia Galerii handlowej FACTORY OUTLET)

-zakres: Przebudowa linii SN i nN dla budowy Centrum Handlowego Factory Outlet wraz z budową oświetlenia terenu parkingów i dróg dojazdowych.


miejsce wykonania: Wrocław ul. Mińska 60B
-wartość inwestycji: 671`785,54 zł brutto

2014-03-04R. : Toyota Jelcz – Laskowice (wykonanie zasilania fabryki Toyota w Jelczu-Laskowicach)

-zakres: budowa linii kablowej SN dla zasilania zakładu produkcji silników Toyoty w  Jelczu Laskowicach


-miejsce wykonania: Jelcz Laskowice 
-wartość inwestycji: 1`019`554,00 zł brutto

2014-03-04R. : DSW ul. Strzegomska (Zasilanie Szkoły przy ulicy Strzegomskiej)

-zakres: Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami liniami kablowymi SN i nN do zasilania budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ul. Strzegomskiej 55-55B we Wrocławiu


-miejsce wykonania: Wrocław ul. Strzegomska
-wartość zadania: 465`244,56 zł brutto

2014-03-04R. : ul. Saperów (przebudowa odcinka ulicy Saperów)

-zakres: Budowa nawierzchni docelowej, miejsc postojowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i renowacją trawników w ulicy Saperów we Wrocławiu


-miejsce wykonania: Wrocław ul. Saperów
-wartość inwestycji: 568`812,00 zł brutto

2014-03-04R. : Sadownicza (przebudowa odcinka ulicy Sadowniczej)

-zakres: Przebudowa ulicy Sadowniczej we Wrocławiu na odcinku od ulicy Brodnickiej w kierunku wschodnim, m.in. budowa kanalizacji deszczowej, remont oświetlenia drogowego, budowa nawierzchni z kostki betonowej, zieleń drogowa.


-miejsce wykonania:  Wrocław ul. Sadownicza
-wartość inwestycji: 496`361,77 zł brutto

2014-03-04R. : Akwawit (były Polmos), (Zasilanie fabryki przy ul. Monopolowej we Wrocławiu)

-zakres: Wykonanie kompleksowej realizacji rozdzielni 20 kV wraz z linią kablową SN.


-miejsce wykonania: Wrocław
-wartość inwestycji: 663`562,07 zł brutto

2014-03-04R. : Zasilanie fontanny na środku jeziora w Środzie Śląskiej

-zakres: budowa zasilania urządzeń napowietrzających areatorów wraz z oświetleniem dla zbiornika wodnego


-miejsce wykonania: Środa Śląska
-wartość inwestycji: 61’200,00 zł brutto

2014-03-04R. : Brzeg Dolny budowa chodnika al. Licealna

-zakres: jaki był do wykonania: Modernizacja powierzchni chodnika z kostki brukowej przy Alei Licealnej w Brzegu Dolnym


-miejsce wykonania:  Brzeg Dolny al. Licealna
-wartość inwestycji: 54`593,24 zł brutto

2014-03-04R. : Brzeg Dolny parking ul. Małopolska

-zakres: budowa parkingu z kostki brukowej oraz płyt ażurowych


-miejsce wykonania: Brzeg Dolny ul. Małopolska
-wartość inwestycji: 114’417,46 zł brutto

2014-03-04R. : Żurawina (budowa drogi-parkingu z kostki kamiennej w miejscowości Żurawina)

-zakres: Wykonanie 288m² nawierzchni chodników z kostki brukowej, wykonanie 704m² nawierzchni chodników i podjazdów z kostki kamiennej


-miejsce wykonania: Żórawina 
-wartość inwestycji: 157`267,23 zł brutto

2014-03-04R. : Oleśnica droga wały jagiellońskie (Przebudowa ul. Wały Jagiellońskie w miejscowości Oleśnica)

-zakres: Budowa i urządzenie drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym w sięgaczu ul. Wały Jagielońskie w Oleśnicy.


-miejsce wykonania:  Oleśnica
-wartość inwestycji: 405`280,00 zł brutto

2014-03-04R. : Złotniki (Przebudowa stacji transformatorowej i linii napowietrznej Złotniki Wrocław )

-zakres: Budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN wraz z demontażem linii napowietrznych SN w celu zasilenia działki na osiedlu Złotniki


-miejsce wykonania:Wrocław, Złotniki
-wartość inwestycji: 380`300,00 zł brutto

2014-03-04R. : ul. Strzegomska Kanalizacja (Przebudowa kanalizacji przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu)

-zakres: budowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Dn 200mm o długości 163mb, w tym 46m przecisku sterowanego


-miejsce wykonania: ul. Strzegomska, Wrocław
-wartość inwestycji: 520;645,02 zł brutto

2014-03-04R. : ul. Miejska (Przebudowa sięgacza ulicy Miejskiej)

-zakres jaki był do wykonania: Przebudowa sięgacza ul. Miejskiej we Wrocławiu w zakresie nawierzchni tymczasowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem


-miejsce wykonania: Wrocław ul. Miejska
-wartość zadania: 151`280,00 zł brutto

2014-03-04R. : Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Grabiszyńskiej

-zakres: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowej SN, budowa stacji kontenerowej wnętrzowej na poziomie-1, budowa zasilania rezerwowego kablem nN 150 mb


-miejsce wykonania: Wrocław
-wartość inwestycji: 212’060,00 zł brutto

2014-03-04R. : Nowa Wieś Wrocławska (zasilanie hal)

-zakres: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zasilania budowy hal magazynowo usługowych. Zasilanie SN o długości 16’800 mb z GPZ do projektowanego złącza SN w granicy działki


-miejsce wykonania: Wrocław
-wartość inwestycji: 130’540,00 zł brutto

2014-12-18R. : Projekt przyłącza elektroenergetycznego do sieci dystrybucyjnej

Wykonaliśmy projekt przyłącza elektroenergetycznego do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. hali magazynowej na dz. nr 281/10 w m. Bielany Wrocławskiej, gm. Kobierzyce - przyłącze AMAZONA

 

 

 

 

2014-12-22R. : Remont Stacji Transformatorowej oraz lini zasilających - Wrocław

Remont Stacji Transformatorowej, oraz lini zasilających w jednym z Wrocławskich banków.

 

 

 

 

2014-12-22R. : Zasilenie elektrowni wodnej dla Enea Operator

Zasilenie elektrowni wodnej dla Enea Operator

 

 

 

2014-12-22R. : Adaptacja pomieszczeń na Trafo Stacje

Adaptacja pomieszczeń na Trafo Stacje we Wrocławskim Parku Technologicznym.

 

 

 

 

 

2014-12-22R. : Wykonanie lini Średniego Napięcia napowietrzno-kablowej w Oławie

Wykonanie lini Średniego Napięcia napowietrzno-kablowej w Oławie - Elektrownia Wodna

2016-10-07R. : Skablowanie dwutorowej linii napowietrznej WN 110 kV we Wrocławiu

Zdjęcia z realizacji skablowania dwutorowej linii napowietrznej WN 110 kV we Wrocławiu

 

 

 

2016-11-28R. : Projekt oświetlenia zewnętrznego, instalacji wewnętrznych dla inwestycji: Osiedle Leśmiana, Brzeg dolny.

Projekt oświetlenia zewnętrznego, niskich prądów, oraz instalacji wewnętrznych dla inwestycji: Osiedle Leśmiana, ul. Leśmiana Brzeg dolny.