ul. Miejska (Przebudowa sięgacza ulicy Miejskiej)


-zakres jaki był do wykonania: Przebudowa sięgacza ul. Miejskiej we Wrocławiu w zakresie nawierzchni tymczasowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem


-miejsce wykonania: Wrocław ul. Miejska
-wartość zadania: 151`280,00 zł brutto