ul. Strzegomska Kanalizacja (Przebudowa kanalizacji przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu)


-zakres: budowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Dn 200mm o długości 163mb, w tym 46m przecisku sterowanego


-miejsce wykonania: ul. Strzegomska, Wrocław
-wartość inwestycji: 520;645,02 zł brutto