Złotniki (Przebudowa stacji transformatorowej i linii napowietrznej Złotniki Wrocław )


-zakres: Budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN wraz z demontażem linii napowietrznych SN w celu zasilenia działki na osiedlu Złotniki


-miejsce wykonania:Wrocław, Złotniki
-wartość inwestycji: 380`300,00 zł brutto