Żurawina (budowa drogi-parkingu z kostki kamiennej w miejscowości Żurawina)


-zakres: Wykonanie 288m² nawierzchni chodników z kostki brukowej, wykonanie 704m² nawierzchni chodników i podjazdów z kostki kamiennej


-miejsce wykonania: Żórawina 
-wartość inwestycji: 157`267,23 zł brutto