Akwawit (były Polmos), (Zasilanie fabryki przy ul. Monopolowej we Wrocławiu)


-zakres: Wykonanie kompleksowej realizacji rozdzielni 20 kV wraz z linią kablową SN.


-miejsce wykonania: Wrocław
-wartość inwestycji: 663`562,07 zł brutto