Budynek thespian dla ING (Zasilanie budynku mieszkalno usługowego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich)


-zakres: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii kablowej SN 1200mb, budowa stacji kontenerowej wnętrzowej na poziomie -1, budowa zasilania rezerwowego kablem nN 150 mb

miejsce wykonania: Wrocław
-wartość inwestycji: 302’600,00 zł brutto