Dworzec Mikołajów (modernizacja budynku przy ul. Stacyjnej, Dworzec Mikołajów)


-zakres: Kompleksowa modernizacja budynku będącego budynkiem dworca Mikołajów w konsorcjum z firmą MARAPOL


-termin i miejsce wykonania: 06.2010r.-02.2011r., Wrocław ul. Stacyjna
-wartość inwestycji: 393’000,00 zł brutto